Olağanüstü HAL (OHAL) Nedir

OHAL NEDİR? Olağanüstü HAL (OHAL), ülkede tabii afet, tehlikeli salgın hastalık veya ağır ekonomik bunalım, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında ilan edilen ve ülkenin olağanüstü koşullarda yönetilmesidir.