Olağanüstü halin ilanı

Olağanüstü halin İlanı Olağanüstü halin ilanı, ilgili kanunun Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında, Madde 3 te düzenlenmiştir. Olağanüstü halin ilanı: Madde 3 – Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu: a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda, b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak … Devamını oku… Olağanüstü halin ilanı