Yönetmelik

Yönetmelik

Yönetmelik:

Madde 34 – Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili bakanlıkların iştiraki ile hazırlanarak Kanunun yayımını izleyen üç ay içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konur.

Ek Madde 1 – (14/11/1984 – 3076/2 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır. Değişik: 9/4/1990 – KHK – 413/5 md.; Mülga: 9/5/1990 KHK – 424/12 md.; Yeniden düzenleme:

9/5/1990 – KHK – 425/3 md.; İptal:Ana.Mah.’nin 10/1/1991 tarih ve E.1990/25,K.1991/1 sayılı kararıyla.)

Ek Madde 2 – (Ek: 9/4/1990 – KHK – 413/5 md.; Mülga: 9/5/1990 – KHK – 424/12 md.)

Ek Madde 3 – (Ek: 9/4/1990 – KHK – 413/5 md.; Mülga: 9/5/1990 – KHK – 424/12 md.)

Ek Madde 4 – (Ek: 9/4/1990 – KHK – 413/5 md.; Mülga: 9/5/1990 – KHK – 424/12 md.)

Ek Madde 5 – (Ek: 9/4/1990 – KHK – 413/5 md.; Mülga: 9/5/1990 – KHK – 424/12 md.)

Ek Madde 6 – (Ek: 13/4/1990 – KHK – 421/3 md.; Mülga: 9/5/1990 – KHK – 424/12 md.)

Ek Madde 2 – (Ek: 18/5/1990 – KHK – 427/1 md.; Mülga: 24/5/2007-5668/12 md.)

Ek Madde 3 – (Ek: 18/5/1990 – KHK – 427/1 md.; Mülga: 24/5/2007-5668/12 md.)

Geçici Madde 1 – (2935 sayılı Kanunun kendi numarasız Geçici maddesi olup teselsül için numalandırılmıştır.)

Bölge valiliği teşkilatı kurulup göreve başlayıncaya kadar, bu Kanunla bölge valilerine verilen görev ve yetkiler, il valilerince yerine getirilir.

0 0 vote
Article Rating
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments