Kapsamı

OHAL Kanununun Kapsamı

Olağanüstü hal kanunun kapsamı, ilgili kanunun Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında, Madde 2 de açıklanmıştır.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Kanun; olağanüstü hal ilanına tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

0 0 vote
Article Rating
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments