Kanun hükmünde kararname

Olağanüstü halde Kanun hükmünde kararname

Olağanüstü halin ilanı sonrasında Kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarılması hakkında düzenlemeyi, ilgili kanunun Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında, Madde 4 te görmekteyiz:

Kanun hükmünde kararneme:

Madde 4 – Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

0 0 vote
Article Rating
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments