Olağanüstü hal kurulu ve büroları

Olağanüstü hal kurulu ve büroları Olağanüstü hal kurulu ve büroları: Madde 13 – Bölge valiliği teşkilat ve birimlerinin görevleri saklı kalmak üzere, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde; olağanüstü hal ilanını gerektiren olayları ve tedbirlerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili önerilerde bulunmak üzere bölge valisinin başkanlığında, görevlendireceği il valileri ile diğer kamu kuruşları yöneticilerinin, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir … Devamını oku… Olağanüstü hal kurulu ve büroları

Koordinasyon

Olağanüstü hal ilanında koordinasyon Koordinasyon: Madde 12 – (Değişik: 21/4/1988 – 3432/1.md.) Olağanüstü hal ilanında koordinasyon, Başbakanlıkça veya Başbakanın görevlendireceği bakanlıkça sağlanır. Bunun için, olağanüstü hal ilanına sebep olan konu ile ilgili bulunan bakanlıklar temsilcilerinden meydana gelen Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulur. Ayrıca, bu Kurula iştirak eden bakanlıkların, merkez kuruluşları içinde aynı amaçla bir ünite görevlendirilebileceği gibi, … Devamını oku… Koordinasyon