Alınacak tedbirler

OHALde Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Alınacak tedbirler Olağanüstü hal kanununun Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirleri bölümündeki 9.madde Alınacak tedbirleri açıklar: Alınacak tedbirler: Madde 9 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar gözönünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir: a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi … Devamını oku… Alınacak tedbirler

Çalışma yükümlülüğü

OHALde Çalışma yükümlülüğü Olağanüstü hal kanunu, ikinci kısım, birinci bölümünde açıklanan Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler bölümündeki 8.madde çalışma yükümlülüğünü açıklar: Çalışma yükümlülüğü: Madde 8 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18 – 60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı … Devamını oku… Çalışma yükümlülüğü

Mal yükümlülüğü

Mal yükümlülüğü Kanununda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler bölümünde 6.7.8. maddeler, 5. maddede yazılan yükümlülükleri açıklar niteliktedir. 7. madde ise mal yükümlülüğü ile ilgilidir. Mal yükümlülüğü: Madde 7 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, … Devamını oku… Mal yükümlülüğü

Para yükümlülüğü

Para yükümlülüğü Kanununda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler bölümünde 6.7.8. maddeler, 5. maddede yazılan yükümlülükleri açıklar niteliktedir. Para yükümlülüğü: Madde 6 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanır. Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi kuruluşlarının … Devamını oku… Para yükümlülüğü

Yükümlülükler

Yükümlülükler Kanunun İKİNCİ kısmında, Birinci Bölümünde  Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler düzenlenmiştir. 5. madde Yükümlülükleri içerir.. BİRİNCİ BÖLÜM Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler Yükümlülükler: Madde 5 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan … Devamını oku… Yükümlülükler