Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler

Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler Şiddet hareketlerinde alınacak tedbirler, 2.Kısım, 3.Bölümde 11.madde olarak açıklanmıştır ve bundan sonra 2.kısıma geçilmektedir: Tedbirler: Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de … Devamını oku… Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler

Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler

Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler Ağır ekonomik bunalım hallerinde yükümlülükler ve alınacak tedbirler, 2.Kısım, 2.Bölümde 10.madde olarak açıklanmıştır: Ağır ekonomik bunalım hallerinde yükümlülükler ve alınacak tedbirler: Madde 10 – Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı durumunda, ekonominin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, … Devamını oku… Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler

Alınacak tedbirler

OHALde Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Alınacak tedbirler Olağanüstü hal kanununun Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirleri bölümündeki 9.madde Alınacak tedbirleri açıklar: Alınacak tedbirler: Madde 9 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar gözönünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir: a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi … Devamını oku… Alınacak tedbirler

Çalışma yükümlülüğü

OHALde Çalışma yükümlülüğü Olağanüstü hal kanunu, ikinci kısım, birinci bölümünde açıklanan Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler bölümündeki 8.madde çalışma yükümlülüğünü açıklar: Çalışma yükümlülüğü: Madde 8 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18 – 60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı … Devamını oku… Çalışma yükümlülüğü

Mal yükümlülüğü

Mal yükümlülüğü Kanununda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler bölümünde 6.7.8. maddeler, 5. maddede yazılan yükümlülükleri açıklar niteliktedir. 7. madde ise mal yükümlülüğü ile ilgilidir. Mal yükümlülüğü: Madde 7 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, … Devamını oku… Mal yükümlülüğü

Para yükümlülüğü

Para yükümlülüğü Kanununda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler bölümünde 6.7.8. maddeler, 5. maddede yazılan yükümlülükleri açıklar niteliktedir. Para yükümlülüğü: Madde 6 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanır. Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi kuruluşlarının … Devamını oku… Para yükümlülüğü

Yükümlülükler

Yükümlülükler Kanunun İKİNCİ kısmında, Birinci Bölümünde  Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler düzenlenmiştir. 5. madde Yükümlülükleri içerir.. BİRİNCİ BÖLÜM Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler Yükümlülükler: Madde 5 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan … Devamını oku… Yükümlülükler

Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler

Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler ilgili kanunun İKİNCİ kısmındaysa olağanüstü hal durumunda, Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler düzenlenmiştir. İkinci kısım 3 bölümde düzenlenmiştir. 1. Bölümde: Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler ; 2. Bölümde: Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler ; 3. Bölümde: Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler konularında düzenleme ve açıklama yapılmıştır. 5. madde ile başlayıp 11. … Devamını oku… Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler