Silah kullanma yetkisi

Silah kullanma yetkisi Silah kullanma yetkisi: Madde 23 – Olağanüstü hal ilanından sonra kolluk kuvvetleri ile kendilerine görev verilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirirken kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanma yetkisini haizdirler. Olağanüstü halin, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince ilan edilmesi … Devamını oku… Silah kullanma yetkisi

İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi

İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi: Madde 22 – a) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen il valileri, bu konularda mevcut kanunların kendilerine verdiği yetkileri kullanarak yardım isteminde bulunurlar. b) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince olağanüstü hal … Devamını oku… İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi

Kuvvet istemi

Kuvvet istemi Kuvvet istemi: Madde 21 – Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri; bölgelerinde çıkabilecek toplumsal olaylarla meydana gelen olayları, emrindeki kuvvetler ve bu iş için tahsis edilen kolluk kuvvetleriyle önlemeye ve bastırmaya çalışırlar. Ancak, olayları bu şekilde önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri veya aldıkları tedbirleri … Devamını oku… Kuvvet istemi

Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi

Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi: Madde 20 – Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri, kendi mülki idare bölümlerindeki “Acil Kurtarma ve Yardım Örgütlerinin” ihtiyacı karşılamayacağının anlaşılması üzerine, çevredeki bölge valiliklerine başvururlar. Bölge valileri, ani ve olağanüstü olaylarla … Devamını oku… Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi