Kanun hükmünde kararname

Olağanüstü halde Kanun hükmünde kararname Olağanüstü halin ilanı sonrasında Kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarılması hakkında düzenlemeyi, ilgili kanunun Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında, Madde 4 te görmekteyiz: Kanun hükmünde kararneme: Madde 4 – Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, … Devamını oku… Kanun hükmünde kararname

Olağanüstü halin ilanı

Olağanüstü halin İlanı Olağanüstü halin ilanı, ilgili kanunun Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında, Madde 3 te düzenlenmiştir. Olağanüstü halin ilanı: Madde 3 – Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu: a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda, b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak … Devamını oku… Olağanüstü halin ilanı

Kapsamı

OHAL Kanununun Kapsamı Olağanüstü hal kanunun kapsamı, ilgili kanunun Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında, Madde 2 de açıklanmıştır. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun; olağanüstü hal ilanına tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı … Devamını oku… Kapsamı

Amacı

OHAL Kanununun Amacı Olağanüstü hal kanunun amacı, ilgili kanunun Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında, Madde 1 de açıklanmıştır. Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı, a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi … Devamını oku… Amacı