703 Sayılı KHK

1 KHK daha yayımlandı.

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete – 3. MükerrerMEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/703   Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

avatar
  Takip et  
Bildir